Trojice
 


Důl Trojice byl založen v roce 1848
hrabětem Stanislausem Wilczkem.

Název získal podle dne svého založení, svátku sv. Trojice. Původně sloužil jako mělký důl. Později byla nedaleko odtud založena štola Bedřich a ještě o čtyři roky později zde byla vystavěna také koksovna.

Roku 1870 se započalo s přestavbou dolu na hlubinný provoz pod vedením hraběte Johanna Nepomuka Maria Wilczeka. Těžní jáma dolu byla vybavena dvouválcovým parním těžním strojem. Velká rekonstrukce dolu pak proběhla roku 1899, kdy byla postavena ocelová těžní věž, dále nová strojovna a instalován byl další parní těžní stroj.

V té době se dobývalo pod zastavěnou částí Polské Ostravy. Na dole Trojice byla vůbec poprvé na Ostravsku zavedena tzv. plavená zakládka.

Na počátku 2. světové války byla vyhloubena jáma č. 3, která dosáhla konečné hloubky 699 metrů. Dle tehdejšího záměru se právě tato jáma měla stát ústřední těžní jámou všech dolů hraběte Wilczka.

V rámci přestavby a modernizace dolu Petr Bezruč došlo 1. července 1961 k jeho sloučení s dolem Trojice, který se tak stal pobočným závodem. Jámy č. 1 a č. 2 dolu Trojice byly zasypány v roce 1970 a jáma č. 3 pak v roce 1974. Tak skončila těžba na dole Trojice, jenž se nesmazatelně zapsal do historie Slezské Ostravy.

  1. VÝBORNÁ DOPRAVNÍ NÁVAZNOST
  2. POLOHA AREÁLU V CENTRU OSTRAVY
  3. BEZPEČNÉ OKOLÍ OBJEKTU
  4. PLOCHY K PRONÁJMU AŽ DO 200 m2
  5. STANDARDY VYBAVENOSTI

Technology Park Trojice se rozkládá podél komunikace Těšínská ve Slezské Ostravě.

Do Technology Parku Trojice vedou dva kamionové vjezdy umožňující rozdělení areálů na několik nezávislých provozních skladovacích a výrobních celků se samostatnými vstupy.

Jedná se o komplex čtyř budov, přičemž jeden je složen z několika provozních křídel a samostatných budov označených názvy Vrátnice, Strojovna I. a Strojovna II.

Areál Technology Parku je napojen na průchozí tepnu ulice Těšínské. Ta pokračuje dvouproudovou komunikací Bohumínská ústící na dálniční tah směr Praha a Polsko. Opačný směr tohoto dálničního tahu pak vede na Slovensko a Polsko(ulice Rudná) a taktéž ke komunikaci I.třídy, jež pokračuje jako čtyřproudová dálnice (ulice Místecká).

Veškerá doprava je plně průchozí bez dopravní kongesce, a to v kteroukoliv denní i noční hodinu. Dopravní navigace pro dopravce je optimalizována pro všechna navigační zařízení. Postačí, když Váš dopravce zadá GPS souřadnice uvedené na našich stránkach.

Technology Park Trojice je plně dimenzován a připojen na veškeré inženýrské sítě. V areálu Technology Parku je rozvodná stanice elektrické a distribuční soustavy, která umožňuje jištění do 1kA u každého objektu.

Technology Park Trojice je střežen bezpečnostní agenturou a uzavřen plotem.

Všechny pronajímatelné prostory jsou vybaveny v následujícím rozsahu: el. energie, plyn, voda, vytápění plynem, telefonní přípojka a vysokorychlostní internet.

Nabízíme facility management v mnoha úrovních, přičemž směřujeme k integraci činností v rámci zajištění a rozvoje sjednaných služeb.

Zdivo celého areálu je cihelné, v exteriéru je provedeno jako lícové. Vnitřní líc zdí je částečně opatřen omítkou. Výplň okenních otvorů tvoří původní průmyslové zasklení jednosklem do ocelových rámů či skleněné tvárnice. Podlahy jsou řešeny jako průmyslové a jsou provedeny z betonu nebo tvořeny původní keramickou dlažbou.

Objekty Technology Parku dolu Trojice jsou ze 70 % obsazeny nájemci.

V případě zájmu o informace týkající se pronájmu prostorů Technology Parku Trojice nás kontaktuje.


technology-park-trojice


www.ddov-bazaly.cz